• Kategorie
  • Szukaj
  • ZABEZPIECZENIA PPOŻ

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

ochrona budynków poprzez zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru. W skład zabezpieczeń p.poż. wchodzi wiele urządzeń i rozwiązań do skutecznego zwalczania pożarów i przeprowadzania odpowiednich działań ratowniczych. Są to techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone ściśle w rozporządzeniu O ochronie Przeciwpożarowej Budynku i Obiektu. Są to przede wszystkim stałe systemy i urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz powiadomienia. W naszej ofercie skupiamy się na części z nich. Są to wybrane elementy które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i urządzeń. Instalowanie mogą wykonać osoby z doświadczeniem wykonywania serwisu p.poż.