• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki ewakuacyjne PN

Znaki ewakuacyjne PN

to system oznakowania zgodny z Polską Normą (PN), który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia w budynkach i innych obiektach. Służą one do informowania o drogach ewakuacyjnych, kierunkachewakuacji i innych istotnych informacjach, pomagając ludziom w szybkim i bezpiecznym opuszczeniu miejsca zdarzenia.

Zobacz katalog znaków

i znajdź odpowiedni, Zielony to katalog elementów montażowych do znaków. Wytyczne ewakuacji CNPOP określają precyzyjnie dobór i rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych.


image  image   image.