• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki ewakuacyjne ISO

Czym są znaki ewakuacyjne ISO?

Znaki ewakuacyjne ISO-7010 to ujednolicony system symboli graficznych, stosowanyna całym świecie, aby informować ludzi o drogach ewakuacyjnych i innych ważnych instrukcjach bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia. Znaki muszą zapewnić ich czytelność i rozpoznawalność dla osób z różnych kultur i języków.

image  image   image.