• Kategorie
  • Szukaj
  • Środki gaśnicze do gaśnic

RODZAJE ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

- środki gaśnicze pianowe,płynowe i proszkowe
- środki gaśnicze do gaśnic
- środki gaśnicze dla straży
- środki gasnicze tradycyjne do gaśnic ABC
- środki gaśńice specjaliztyczne jak do tłuszczy, do metali

Ważność środków gaśniczych

- w gaśnicach zgodnie z dopuszczeniem CNBOP
- jako część zamienna zgodnie z dokumentacją producenta gaśńicy
- dla straży i innych służb dopuszczenie CNBOP

Zasady użytkowania:

Cronić oczy i drogi oddechowe przed kontaktem ze środkami gaśńiczymi, postępować zgodnie z zaleceniami PZH. Świdectwo PZH dostępne u producenta i dystrybutora.