• Kategorie
  • Szukaj
  • GAŚNICE

Gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe, mgłowe

do gaszenia różnych kategorii ABCFD. Stosowane do ugaszenia ognia w zarodku. Gdzie należy umieścić gaśnicę? Gaśnica powinna być w może być w samochodzie, b biurze, w domu, w warsztacie, w firmie, na stanowisku pracy. Wszędzie tam gdzie znajduje się ryzyko występowania materiału palnego jak drewno, plastik, płótno, guma, oleje, smary, paliwa, urządzenia elektryczne, napędy, urządzenia mechaniczne, pojazdy. I jednocześnie wszędzie tam gdzie może przebywać człowiek, ponieważ do uruchomienia gaśnicy i akcji gaszenia konieczny jest człowiek. Wyjątkiem są urządzenia SUG, czyli samoczynne urządzenia gaśnicze. Jednocześnie należ pamiętać o właściwym doborze typu gaśnicy i rodzaju środka gaśniczego aby zapewnić maksymalna możliwą skuteczność gaśniczą i jednocześnie bezpieczeństwo osoby operującej gaśnica i przebywającą w zasięgu działania gaśnicy. Na przykład, gaśnice śniegowe grożą poparzeniem a gaśnice proszkowe uszkodzeniem elektroniki. Gaśnice w połączeniu z akcesoriami jak wieszaki, stojakiszafkiznaki zapewniają trwałość działania i pozytywne wrażenia estetyczne.
Katalog gaśnic Ogniochron
Katalog gaśnic Gloria

Gaśnice a Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynku

Ustawa określa obowiązkowy przegląd gaśnic co 12 miesięcy. Serwisu dokonuje kompetentna osoba.  U nas znajdziesz serwis gaśnic najbliżej miejsca zamieszkania. Współpracujemy z zakładami serwisowymi z całej polski. Trwałość nowych gaśnic wynika z trwałości zbiornika stalowego i środka gaśniczego. Trwałość zbiornika określana zwykle do badania technicznego UDT na 20 lat. Środek gaśniczy 10 lat proszek gaśniczy oraz do pierwszego zbrylenia. Środki pianotwórcze 5 lat gwarancji producenta, po tym okresie maleje skuteczność gaszenia. Serwis w całym kraju. Dostępne części zamienne i sprzęt serwisowy. Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów polecamy własne firmy serwisowe z twojej okolicy..