Fireshop.pl Grodków
  • Kategorie
  • Szukaj
  • GAŚNICE DO BATERII

Gaśnice do gaszenia baterii, które gaszą również ciała stałe A i oleje F. Gaszenie baterii to największe wyzwanie dla gaśnic. Tylko specjalistyczne gaśnice mogą ugasić baterie litowo-jonowe. Zastosowanie innych środków i gaśnic grozi eksplozją baterii i podsyceniem ognia. Baterie są obecne w narzędziach ręcznych, laptopach smartfonach. należy pamiętać, iż poza bateria pali się całe urządzenie. Stąd zalecane zastosowanie kategorii ABF. Najtrudniejsze do ugaszenia i jednocześnie bardzo ważne strategicznie, są urządzenia na linii produkcyjnej. Ryzyko pożaru na linii produkcyjnej to ryzyko  wysokich kosztów urządzeń i przestoju produkcji. W Luksemburgu rozpoczęto wymianę gaśnic tradycyjnych na jedyną gaśnicę ABF + baterie, która jako jedyna w Polsce jest w naszej ofercie.