• Kategorie
  • Szukaj
  • Gaśnice proszkowe 1kg

Zgodnie z przepisami, samochód zarejestrowany w Polsce musi obowiązkowo być wyposażony w sprawną gaśnicę o pojemności minimum 1 kg. Zalecana przez ekspertów gaśńica typu ABC do gaszenia tapiecrki, plastiku, płynów). Gaśnica musi być sprawna, aby udzielić pierwszej pomocy na drodze. Za sprawność gaśnicy odpowiada kierowca. Konrola policji nie ma obowiązku sprawdzania czy gaśnica jest sprawa. Stwierdza jedynie jej posiadanie i dostępność.
Katalog gaśnic Ogniochron

Sprawność gaśnicy, legalizacja, przegląd,

Sprawność gaśnicy do uruchomienia i gaszenia może stwierdzić autoryzowany serwis gaśnic. W przypadku gaśnicy samochodowej możemy zrobić to samodzielnie zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Kontrolę sprawności gaśnicy możesz sprawdzić samodzielnie jeśli wybierzesz gaśnicę z manometrem wskazującym ciśnienie. Na potwierdzenie można u nas zamówić kontrolkę serwisową gaśnicyi nakleić ją jak odowód własnej kontroli.

Mocowanie gaśnicy w samochodzie

Gaśnice 1 kg sprzedawane są w komplecie z uchwytem do mocowania. Nasze nowe rozwiązania Fireshop.pl to uchwyty metalowe z opaską metalową. Obenie dostępne są uchwyty do gaśnic 2kg. Na początku 2024 pojawią się uchwyty do mocowania gaśnic pod siedzeniem kierowcy. To jest najlepsze rozwiązanie stosowane na całym świecie.

Gaśńica do samochodu 1 czy 2 kg.

Podstawowa gaśnica samochodowa ma 1 kg środka gaśniczego, ale jeśli naprawdę zamierzasz ugasić samochód, zaleca się, aby samochód był wyposażony w gaśnicę o ładunku 2 kg. Taka gaśnica znacznie zwiększa skuteczność podczas gaszenia. Zgodnie z przepisami, samochód zarejestrowany w Polsce musi obowiązkowo być wyposażony w gaśnicę min. 1kg.  serwisie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest gaśnica 2kg z manometrem. 

Pamiętaj o zamocowaniu gaśnicy.

Podczas wypadku siła przeciążenia zwiększa wagę gaśnicy wielokrotnie. Zapytaj o nasz specjalny uchwyt samochodowy do gaśnicy. Tel. 888444998