• Kategorie
  • Szukaj
  • Szafki na instrukcję

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 (Dz.U. Nr 109, Poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego IBP powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Aby zapewnić łatwość dostępu i jednocześnie uchronić przed działaniem osób postronnych, oferujemy szafki metalowe (skrzynki) na dokumenty bezpieczeństwa w tym na IBP, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Szafka powinna być umieszczona przy wejściu, wewnątrz budynku.

Szafka IBP na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

pozwala na przechowywanie dokumentacji zgodnie z powyższym wymaganiem przepisów bezpieczeństwa. Przeznaczona do montażu wewnątrz budynku w miejscu ogólnie dostępnym. Projekt, wykonanie i oznakowanie wykonano przez Fireshop.pl. Oznaczenie na szafce informuje o zawartości IBP oraz podaje numery telefonów alarmowych. Niektóre wzory tych szafek stosowane sa również na koce gaśnicze.