• Kategorie
  • Szukaj
  • Węże hydrantowe

Węże hydrantowe przeznaczone do stosowania w hydrantach wewnętrznych typu DN52 oraz DN25. Używane do gaszenia ognia wodą poprzez uruchomienie hydratu i włączenie strumienia wody. Jedna cześć łącznika węża podłączona jest do zaworu hydrantowego a druga do prądownicy wodnej. Wymagane ciśnienie robocze od 2 do 8 bar. Ciśnienie testowe rozrywania 12bar. Obowiązkowe sprawdzanie ciśńienia węża co 5 lat.

Aby dopasować wąż, jako cześć zamienna do hydrantu najlepiej skorzystać z pomocy doradcy, który wskaże średnicę i długość węża pasującego do danego typu hydrantu. W ofercie również zamki, szybki i znaki do hydrantu. W razie uszkodzenia szafki hydrantu oferujemy nowe szafki zastępcze. Zapytaj doradcy tel. 888444998.