• Kategorie
  • Szukaj
  • OZNACZENIA DO GAŚNIC

Kontrolki serwisowe -

Do określenia informacji o wykonawcy, terminie wykonania serwisu, dacie następnego serwisu. Drukowanie indywidualnych treści w 24 H.

EXTRA -

znak dodatkowy informujący o lokalizacji gaśnicy, rodzaju środka gaśniczego, przeznaczenia, warunkach bezpieczeństwa i czynnościach zabronionych.

Znaki gaśnica -

zgodne z normą ISO 7010, obowiąązowe wg,. ustawy. Informujące o lokalizacji gaśnicy. Występują w różnych materiałach (płyta biała i foto i rozmiarach 10/15/20/30cm.

Instrukcje gaszenia gaśnicą-

ogólna, i szczegółowa do każdego typu sosobno. Niezastąpione przy szkoleniu pracowników z zakresu użycia gaśnicy. Informacja graficzna o sposobie gaszenia i informacje o zagrożeniach.

Etykiety zastępcze do gaśnic -

dla serwisu, do wszystkich typów gaśnic

Wysięgniki i podkłady do mocowania znaków

wsięgniki 3D typu "L" , "V", Levi. Wykonywane na zamówienie 24H.

Inne: skrócone instrukcje przeciwpożarowe, telefony alarmowe, insrulcje alarmowania ozdobne. 

KATALOG AKCESORIA DO GAŚNIC.

Znaki na zamówienie

Produkujemy znaki unikatowe, nietypowe do specjalnych zastosowań. Wybierz odpowiednią wielkość znaku, rodzaj materiału i prześlij szkic lub projekt.