• Kategorie
  • Szukaj
  • OZNACZENIA DO GAŚNIC

Kontrolki serwisowe 

Określają informacje o wykonawcy, terminie wykonania serwisu oraz dacie następnego serwisu. Drukowanie indywidualnych treści w ciągu 24h od potwierdzenia zamówienia.

EXTRA

Znaki dodatkowe informujące o lokalizacji gaśnicy, rodzaju środka gaśniczego, przeznaczenia, warunkach bezpieczeństwa i czynnościach zabronionych. 

Znaki gaśnica

Znaki zgodne z normą ISO 7010, obowiązkowe wg, ustawy. Informujące o lokalizacji gaśnicy. Występują w różnych materiałach (płyta biała i foto i rozmiarach 10/15/20/30 cm.

Instrukcje gaszenia gaśnicą 

Ogólne i szczegółowe do każdego typu osobno. Niezastąpione przy szkoleniu pracowników z zakresu użycia gaśnicy. Informacja graficzna o sposobie gaszenia i informacje o zagrożeniach.

Etykiety zastępcze do gaśnic 

Dla serwisu, do wszystkich typów gaśnic.

Wysięgniki i podkłady do mocowania znaków 

Wysięgniki 3D typu „L”, „V”, Levi. Wykonywane na zamówienie 24H.

Inne: skrócone instrukcje przeciwpożarowe, telefony alarmowe, instrukcje alarmowania ozdobne. 

KATALOG AKCESORIA DO GAŚNIC.

Znaki na zamówienie

Produkujemy znaki unikatowe, nietypowe do specjalnych zastosowań. Wybierz odpowiednią wielkość znaku, rodzaj materiału i prześlij szkic lub projekt.