• Kategorie
  • Szukaj
  • Zestawy gaśnicze mobilne PZG

Przewoźne Zestawy Gaśnicze (PZG). Nowe możliwości gaszenia większego ognia, skuteczniej, w krótszym czasie i to przez jednego człowieka. Dzięki mobilności zestawu mobilnego złożonego trzech gaśnic i dwóch kocy gaśniczych może, jedna osoba może kompleksowo zająć się zagrożeniem. 

Katalog Mobilny Zestaw Gaśniczy

Zestawy bezpieczeństwa to gaśnice, koce gaśnicze, apteczka, zabezpieczenie miejsca wypadku, usuwanie skażenia itp. Wszystkie narzędzia zgromadzone na jednym wózku transportowym. Zestaw umożliwia jednej osobie transport sprzętu do 100 kg, na znaczą odległość. Wszystkie elementy mają swoje miejsce zamocowania, tworząc kompaktową bryłę. Aby stworzyć zestaw najbardziej pasujący do Twoich potrzeb, napisz do nas biuro@fireshop.pl. 

Zobacz Katalog Mobilny Zestaw Gaśniczy, z którego dowiesz się jakie nowe możliwości uzyskasz gdy zastosujesz zasadę „więcej sprzętu dla jednej osoby na większą odległość”, aby działać skuteczniej niż dotychczas.