Rodzaje gaśnic i ich oznaczenia

Gaśnice różnią się środkiem gaśniczym, co wpływa na ich przeznaczenie. Wyróżnia się gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe, halonowe oraz wodne mgłowe, każda z odpowiednimi oznaczeniami. Przeznaczone są do różnych warunków, zależnie od materiału objętego pożarem.

Gaśnice proszkowe

Za gaszenie ognia odpowiada specjalny proszek typu ABC, wyrzucany przy pomocy sprężonego gazu niepalnego (azotu lub dwutlenku węgla). Gaśnice te najlepiej stosować z odległości około 1 metra, jednak pozostałości proszku są trudne do usunięcia.

Zastosowanie: Budynki publiczne, samochody, kotłownie, urządzenia elektroniczne pod napięciem. Nie nadają się do gaszenia zapalonego oleju lub tłuszczu, np. w kuchni.

Gaśnice pianowe

Środkiem gaśniczym jest piana wyrzucana przy pomocy sprężonego gazu. Dostępne są gaśnice mechaniczne (gaz umieszczony w zbiorniku) i chemiczne (gaz powstaje w wyniku reakcji chemicznej).

Zastosowanie: Pożary typu A (ciała stałe, np. meble) i B (ciecze łatwopalne). Nowoczesne gaśnice mechaniczne mogą gasić urządzenia pod napięciem do 1000 V. Nie nadają się do gaszenia substancji reagujących z wodą.

Gaśnice śniegowe (CO2)

Środkiem gaśniczym jest suchy lód, powstający z oziębienia dwutlenku węgla do -78 stopni Celsjusza w wysokociśnieniowej butli.

Zastosowanie: Pożary typu B (płyny lżejsze od wody) i C (gazy, np. butan, propan). Można nimi gasić urządzenia pod napięciem do 1000 V.

Gaśnice wodne mgłowe

Środkiem gaśniczym jest zdemineralizowana woda wyrzucana przy pomocy sprężonego azotu lub dwutlenku węgla.

Zastosowanie: Pożary typu A (ciała stałe), F (oleje, tłuszcze) oraz urządzenia pod napięciem do 1000 V.

Jak używać gaśnicy?

Aby skutecznie i bezpiecznie użyć gaśnicy, należy:

  1. Unikać pozycji pod wiatr, by nie rozproszyć strumienia środka gaśniczego.
  2. Kierować strumień ku podstawie płomienia, zaczynając z większej odległości i stopniowo zbliżając się do ognia.
  3. Przeczytać instrukcję obsługi konkretnego modelu gaśnicy.
  4. Usunąć plombę (gaśnice śniegowe) lub zawleczkę (gaśnice proszkowe), skierować dyszę ku płomieniowi i nacisnąć dźwignię.

Czy gaśnica jest obowiązkowa?

Posiadanie gaśnicy jest obowiązkowe w samochodach zarejestrowanych w Polsce. Gaśnica typu ABC z homologacją, o pojemności przynajmniej 1 kg, powinna być zawsze sprawna i łatwo dostępna w pojeździe.

Ile kosztuje gaśnica?

- 1-kilogramowa gaśnica proszkowa: około 38 zł

- 2-kilogramowa: około 113 zł

- 6-kilogramowa: około 200 zł

Gaśnice śniegowe są w podobnych cenach. Domowe gaśnice w dekoracyjnych butlach mogą kosztować około dwa razy więcej.

Gdzie kupić gaśnicę?

Gaśnicę można kupić specjalistycznych sklepach z akcesoriami PPOŻ. takich jak Fireshop.pl, w marketach budowlanych lub na stacjach benzynowych.

Wybór gaśnicy do różnych miejsc

- Dom: Zalecane są gaśnice wodne mgłowe lub nowoczesne pianowe, które łatwo się czyści.

- Biuro:  Ważne, by mogły gasić urządzenia elektryczne pod napięciem. Zwykle wybiera się gaśnice śniegowe lub pianowe.

- Kuchnie: Najlepsze są gaśnice, które gaszą pożary typu F (tłuszcze i oleje) i mogą ugasić urządzenia pod napięciem.

- Elektronika: Nadają się gaśnice CUG, śniegowe oraz gaśnice pianowe nieprzewodzące prądu.

- Baterie Li-Ion: Specjalistyczne urządzenia gaśnicze, które zdławiają płomień i gazy wylatujące z baterii.

Co ile robić przegląd gaśnicy i jak ją zutylizować?

Przegląd gaśnic powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Co 5 lat wymagane jest badanie przez Urząd Dozoru Technicznego. Starą gaśnicę należy oddać do producenta, serwisu lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.