Użycie koca gaśniczego
2023-11-26 22:32:00 Paweł Badowski
Jak gasić kocem gaśniczym. Gaszenie przy użyciu koca gaśniczego polega na odcięciu dopływu powietrza do płonącego materiału. Użycie koca gaśniczego sprowadza się do narzucenia go na płonący materiał i zlikwidowaniu nieszczelności tak, aby płonący materiał... Więcej