Na rozwój pożaru składa się wiele czynników, między innymi źródła ciepła i prądu, które mogą być zapalnikiem, obecność tlenu, który podtrzymuje proces spalania, rodzaj i ilość substancji palnych oraz warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru).

Etapy rozwoju pożaru

Rozwój pożaru możemy podzielić na kilka etapów:

  • Etap zapłonu- dochodzi wtedy do zapalenia materiału łatwopalnego.
  • Etap wzrostu- ogień zaczyna się rozwijać i przemieszczać a temperatura wzrasta.
  • Etap rozwinięcia pożaru- ogień zaczyna gwałtownie się rozprzestrzeniać i dochodzi do rozgorzenia, czyli przejścia rosnącego pożaru w pełni rozwinięty, tj. zapalenia się powierzchni wszystkich palnych przedmiotów w wyniku ich nagrzania się od temperatury ognia i gazów gromadzących się w górnej części pomieszczenia.
  • Etap wygaszania- pożar powoli słabnie i gaśnie, a temperatura stopniowo się obniża.

Metody walki z pożarem

Pożary zwalcza się na różne metody, które można rozdzielić na trzy główne grupy:

    • Prewencja- zapobieganie powstaniu ognia dzięki regularnym kontrolom, serwisom oraz odpowiednim instalacjom, takim jak wywietrzniki czy czujniki dymu.
  • Metody postpożarowe- usuwanie skutków pożaru oraz odbudowa mienia.

Technologia a walka z pożarami

Wraz z rozwojem technologicznym, walka z pożarami również się zmieniła. Systemy wykrywania dymu, czujniki temperatury czy kamery termowizyjne, nowe rozwiązania sprzętu gaśniczego czy innowacyjne oznakowania to tylko niektóre z narzędzi, które pozwalają na szybsze zlokalizowanie i neutralizowanie ognia.