Jakie gaśnice wybrać do domu?

Wstęp

Pożar to jedna z najczęstszych przyczyn strat materialnych i ludzkiego życia. Dlatego tak ważne jest, aby w każdym domu lub mieszkaniu znajdowała się gaśnica. Jej posiadanie może uratować życie i mienie w razie wybuchu pożaru.

Rodzaje gaśnic

Gaśnice można podzielić na kilka rodzajów ze względu na środek gaśniczy, który wykorzystują. Najczęściej spotykane to:

 • Gaśnice proszkowe - zawierają proszek gaśniczy, który tłumi ogień poprzez odcięcie dostępu tlenu. Są skuteczne w gaszeniu pożarów wszystkich grup (A, B, C, D).
 • Gaśnice płynowe - zawierają płyn gaśniczy, który rozprzestrzenia się po powierzchni pożaru i go gasi. Są skuteczne w gaszeniu pożarów grupy A (materiały stałe) i B (ciecze i gazy palne).
 • Gaśnice pianowe - zawierają pianę gaśniczą, która izoluje płomień od tlenu. Są skuteczne w gaszeniu pożarów grupy A i B.
 • Gaśnice CO2 - zawierają dwutlenek węgla, który tłumi ogień poprzez odcięcie dostępu tlenu. Są skuteczne w gaszeniu pożarów grupy B, C i E (urządzenia elektryczne pod napięciem).

Wybór gaśnicy do domu

Wybór odpowiedniej gaśnicy do domu powinien być uzależniony od rodzaju pożaru, który może wystąpić w danym pomieszczeniu.

Do kuchni

Najczęstszym typem pożaru w kuchni jest pożar tłuszczu. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się gaśnica płynowa typu ABF. Gaśnice te zawierają specjalną mieszankę płynów gaśniczych, które są skuteczne w gaszeniu pożarów tłuszczu.

Do garażu

W garażu może dojść do pożaru samochodu, sprzętu ogrodowego lub innych materiałów palnych. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się gaśnica proszkowa 4 lub 6 kg. Gaśnice te są skuteczne w gaszeniu pożarów wszystkich grup. Aby uniknąć totalnego zapylenia pyłem solnym lepiej zastosować gaśnice pianową pod warunkiem że temperatura w ciągu roku nie spanie poniżej zera.

Do pokoju

W pokoju, salonie może dojść do pożaru mebli, ubrań lub innych materiałów palnych. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się gaśnica pianowa 6 kg. Równie dobrze ugasi gaśnica proszkowa, ale jej użycie spowoduje zapylenie całego domu pyłem soli i może spowodować uszkodzenia domowych urządzeń AGD poprzez erozję układów scalonych.

Do komputera lub innego sprzętu elektrycznego

W przypadku pożaru komputera lub innego sprzętu elektrycznego należy użyć urządzenia śniegowego z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla nie przewodzi prądu, dlatego nie uszkodzi urządzenia. Ponieważ gaśnica ta jest droga i ciężka można użyć gaśnicy pianowej, ale należy po gaszeniu umyć elektronikę wodą ponieważ piana gaśnicy zawiera dużo soli, która po kilku dniach może uszkodzić układy scalone.

Gaśnica samochodowa

W każdym samochodzie powinna znajdować się gaśnica. Najlepiej sprawdzi się gaśnica proszkowa 1 lub 2 kg. Gaśnice te są niewielkich rozmiarów i łatwo je przechowywać w samochodzie.

Ogólne zasady dotyczące wyboru gaśnicy

 1. Najważniejsze że zdecydowałeś się zainstalować gaśnice w miejscach zagrożonych ogniem.
 2. Sprawdź na etykiecie (pierwsze pole opisowe) jaki rodzaj gaśnicy posiadasz.
 3. Dobierz rodzaj kategorii gaszenia ABCF do rodzaju materiału który może się zapalić: A ciała stałe, B paliwa, C gazy, F oleje tłuszcze. (drugie pole opisowe gaśnicy)
 4. Sprawdź czy można gasić urządzenia pod napięciem elektrycznym. (trzecie pole opisowe etykiety gaśnicy).
 5. Sprawdź termin gwarancji i ważności środka gaśniczego.
 6. Zapoznaj się z instrukcją gaszenia tym rodzajem gaśnicy i instrukcją bezpieczeństwa przy użyciu gaśnicy.
 7. Zapoznaj się z instrukcją bezpieczny dom, gaśnice, czujki.

 

Przechowywanie gaśnicy

Gaśnica powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu, w którym nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne. Najlepiej powiesić ją na ścianie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, tak aby nie zasłaniać gaśnicy innymi przedmiotami.

Regularne przeglądy gaśnicy

Gaśnicę należy regularnie przeglądać, aby sprawdzić, czy jest sprawna. Przegląd powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń gaśnicę należy niezwłocznie wymienić. Jeśli nie decydujesz się na serwis zewnętrzny sprawdź odczyt na wskaźniku ciśnienia przy zaworze, czy wskazówka jest na zielonym polu.

Podsumowanie

Posiadanie gaśnicy w domu to jeden z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej. Prawidłowy wybór gaśnicy i jej regularne przeglądy mogą uratować życie i mienie w razie wybuchu pożaru. Jednak pierwszym podstawowym środkiem bezpieczeństwo pożarowego są czujki dymu w każdym pomieszczeniu. Tylko czujka dymu jest w stanie obudzić w nocy przy wczesnym stadium rozwoju pożaru, czyli przy pojawieniu się dym. Dopiero wtedy możemy użyć gaśnicy. Średni czas rozwoju pożaru to od1 do 5 minut. Działaj szybko i zdecydowanie. W razie nie ugaszenia, natychmiast przeprowadź ewakuację z miejsca zagrożenia. Nie czekaj w domu na straż, natychmiast uciekaj. Nie pozostaw nikogo z domowników w pomieszczeniu.

Autor: Paweł Badowski
Fireshop.pl     czujakdymu.pl    jakagasnica.pl    spraygasniczy.pl


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..