Czy Polska gaśnica może być sprzedawana za granicą?

Każda gaśnica dostępna na rynku europejskim musi posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W Polsce dodatkowo istnieją przepisy, które zobowiązują do badania gaśnic na zgodność z normą EN3-7. Te przepisy dotyczą jedynie potwierdzenia, czy deklaracja producenta i produkt są zgodne z warunkami normy EN3-7. W całej Europie obowiązuje deklaracja producenta na zgodność z EN3-7, dlatego Polskie gaśnice nadają się do stosowania w Unii Europejskiej z wyłączeniem krajów gdzie również obowiązują własne przepisy wewnętrzne jak polskie obligujące do dodatkowych badań w CNBOP. Gaśnice z zagranicy, np. włoska gaśnica ABF do baterii, mogą być stosowane w Polsce jako Urządzenie Gaśnicze przez brak dopuszczenia CNBOP, ale w innych krajach nadal będzie używana jako gaśnica.

Ocena ciśnieniowa zbiornika gaśnicy

Każda gaśnica wyprodukowana i wprowadzona na rynek powinna posiadać ocenę badania ciśnieniowego zbiornika. W Europie badania te przeprowadza TUV (MPA Dresden), a w Polsce Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Dowodem przeprowadzenia badania jest pieczęć wytłoczona na denku gaśnicy oraz data ważności, która zazwyczaj wynosi od 20 do 25 lat. Po upływie tego okresu wymagane jest ponowne badanie ciśnieniowe zbiornika w autoryzowanym punkcie diagnostycznym.

Jakie dokumenty wymaga gaśnica?

Poza świadectwem badania ciśnieniowego zbiorników gaśnicy wymagane są inne warunki. Środek gaśniczy w każdej gaśnicy powinien posiadać deklarację producenta wynikającą z przeprowadzonych testów oraz informację o zasadach bezpieczeństwa użytkowania. W Polsce środki te muszą również posiadać certyfikat Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Wszystkie te parametry muszą być poprawnie udokumentowane i zawarte w deklaracji zgodności producenta, której skrócona kopia jest dołączana do każdej gaśnicy. Kopia zawiera numer serii produkcyjnej, która odpowiada numerowi wybitemu na stopce zbiornika gaśnicy.

Czy Polska gaśnica może zostać stosowana w innym kraju?

Jeśli pytanie dotyczy gaśnicy samochodowej, to jako Polak za granicą możesz posiadać w samochodzie gaśnicę samochodową z polską etykietą, ponieważ jest ona przeznaczona do stosowania przez osobę prywatną. Natomiast gaśnice stosowane w budynkach podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Wtedy gaśnica powinna mieć etykietę w języku stosowanym w danym kraju. Np. sprzedajemy gaśnice 2 kg do samochodów producenta polskiego, ale z etykietą w języku niemieckim, ponieważ stosowana będzie w pojazdach na terenie Austrii kierowanych przez lokalnych kierowców.
Jeśli zdarza się zamówienie z kraju Unii Europejskiej na gaśnice do wyposażenia budynku, należy zadbać o etykietę w języku obowiązującym w danym kraju, natomiast dystrybutor, który kupił ją w Polsce, może stosować własne logo i podać swoje dane adresowe bezpośrednio w etykiecie gaśnicy. Dane producenta są również obowiązkowe
Jeśli gaśnica ma być używana w kraju innym niż kraj producenta, dokumentacja powinna być sporządzona w języku angielskim, obowiązującym w całej Europie. Producent może również przygotować deklarację w innym języku, zgodnie z potrzebami klienta. Na życzenie klienta, producent wydaje kopię deklaracji na zakupioną partię towaru.

Jaką rolę spełnia CNBOP w dopuszczeniu gaśnic?

W niektórych krajach oprócz unijnych norm obowiązują dodatkowe przepisy. W Polsce istnieje obowiązek badania gaśnic przez CNBOP, dlatego gaśnice marek takich jak Gloria i Mobiak, przed wejściem na polski rynek, muszą otrzymać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
Podobne przepisy dotyczą sprzedaży innych produktów bezpieczeństwa, takich jak znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, które muszą być zgodne z odpowiednimi normami i posiadać deklarację zgodności.

Podsumowanie

Pamiętaj, że każda gaśnica powinna być nie tylko zgodna z normami unijnymi, ale również spełniać specyficzne wymagania lokalne (w Polsce dopuszczenie CNBOP). Regularne przeglądy techniczne i deklaracja producenta są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników i zapewnieniu spełnienia przepisów. Sprawdź zawsze, czy zakupiona nowa gaśnica posiada kopię deklaracji zgodności i zachowaj ją w swojej dokumentacji. Dla lepszej orientacji oznacz tym samym numerem deklarację i zbiornik gaśnicy. Deklaracja może być potrzebna jeśli zdarzy się wypadek z udziałem gaśnicy i trzeba będzie wykluczyć przyczynę niesprawnej gaśnicy.