Apteczka pierwszej pomocy w firmie – niezbędny element bezpieczeństwa

Apteczka pierwszej pomocy w firmie to nie tylko obowiązek prawny, ale także moralny. Wyraz troski o zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy nie jest dużym wydatkiem dla pracodawcy, lecz dla pracownika znaczy wiele. Warto więc inwestować w profesjonalne rozwiązania, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję w razie nagłego wypadku. Wiedza, doświadczenie i sprzęt pierwszej pomocy mogą uratować życie lub zdrowie pracownika. Nasz doradca pomoże przy wyborze apteczki. Tel. 888444998.

Tematy do omówienia:

 • Jakie są wymagania prawne dotyczące apteczki pierwszej pomocy w firmie?

 • Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy w firmie?

 • Gdzie umieścić apteczkę w firmie?

 • Jak dbać o apteczkę w firmie?

 • Kto powinien umieć udzielać pierwszej pomocy w firmie?

Jakie są wymagania prawne dotyczące apteczki pierwszej pomocy w firmie?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej określa szczegółowe wymagania dotyczące apteczki pierwszej pomocy w firmie, między innymi:

 • Wyposażenie apteczki jest określone w rozporządzeniu i obejmuje minimalną listę materiałów, które powinny się w niej znajdować. Są to m.in.: materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, maści i żele na urazy, termometr, nożyczki oraz rękawiczki jednorazowe.

 • Ilość apteczek w firmie zależy od liczby pracowników. W firmie zatrudniającej do 50 osób wystarcza jedna apteczka. W większych firmach wymagana jest dodatkowa apteczka na każde kolejne 50 pracowników.

 • Umiejscowienie apteczki: Apteczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, znanym wszystkim pracownikom. Najlepiej umieścić ją w centralnym punkcie firmy, na przykład w korytarzu lub na recepcji.

 • Oznakowanie apteczki: Apteczka powinna być wyraźnie oznakowana symbolem krzyża maltańskiego.

Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy w firmie?

Poza minimalnym wyposażeniem określonym w rozporządzeniu warto rozszerzyć zawartość apteczki o dodatkowe elementy, takie jak:

 • Płyn do płukania oczu

 • Ustniki jednorazowe do sztucznego oddychania

 • Koce termiczne ratunkowe

 • Leki bezpieczne podstawowe na alergie, przeciwbólowe

 • Instrukcję udzielenia pierwszej pomocy adekwatną do zagrożeń na tym stanowisku pracy.

Gdzie umieścić apteczkę w firmie?

Apteczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, znanym wszystkim pracownikom. Najlepiej umieścić ją w centralnym punkcie firmy, na przykład w korytarzu lub przy recepcji.

Należy również zapewnić, aby apteczka była:

 • Mobilna, możliwa do przeniesienia.

 • Chroniona przed dziećmi.

 • Chroniona przed wilgocią i słońcem.

 • Łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 • Intuicyjnie otwierana szafka.

 • Intuicyjnie rozmieszczona i opisana zawartość.

Jak dbać o apteczkę w firmie?

Apteczka powinna być regularnie sprawdzana i uzupełniana zgodnie z przyjętym składem wyposażenia. Należy również wyrzucać przeterminowane leki i środki medyczne. Dobrze jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za apteczkę, która będzie:

 • Sprawdzać stan apteczki co najmniej raz w miesiącu

 • Uzupełniać brakujące elementy

 • Przeprowadzać szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników

 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej powinien być zamieszczony w każdym miejscu przy aptece lub na planszowej instrukcji pierwszej pomocy.

Kto powinien umieć udzielać pierwszej pomocy w firmie?

W każdej firmie powinno być kilka osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów.

 • Ratownika medycznego

 • Lekarza

Ocena zagrożenia stanowiska pracy:

Na podstawie przeprowadzonego badania i ankiety, można dokonać oceny zagrożenia pracy na konkretnym stanowisku pracy. Decyzję o wyposażeniu i rozmieszczeniu apteczki podejmuje pracodawca we współpracy z lekarzem, ratownikiem medycznym oraz osobą odpowiedzialną za bezpieczną pracę BHP.Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..