Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Musi on również informować pracowników o osobach wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji. Informacje te powinny być dostępne w biurze, obejmując imię, nazwisko oraz numer kontaktowy koordynatora, a także w Punkcie Ratunkowym wyposażonym w tablice informacyjne, szkoleniowe i sprzęt do ewakuacji.

Na podstawie Kodeksu Pracy art. 207(1) par. 1 pkt 3 lit. b) k.p., pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Informacja o nich ma obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy i numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Procedury ewakuacyjne

Firmy powinny mieć wewnętrzne regulaminy określające procedury ewakuacji. Koordynator ewakuacji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie ewakuacji do momentu przybycia straży pożarnej. Jeśli koordynator jest nieobecny, rolę tę przejmuje osoba na najwyższym stanowisku kierowniczym obecna w biurze.

Widoczność i szkolenia

Pracodawca powinien także organizować próbne ewakuacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz zapewnić odpowiednie wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji i udzielenia pomocy. 

Praktyczna realizacja zadań z zakresu ewakuacji i ppoż.

Warto, aby informacje o koordynatorach ewakuacji były umieszczone na tablicach ogłoszeń, podobnie jak informacje o osobach udzielających pierwszej pomocy. W zakładach produkcyjnych koordynatorzy powinni nosić odblaskowe kamizelki, aby byli łatwo zauważalni. Aby zrealizować te cele, najlepiej jest się  zaopatrzyć w instrukcje szkoleniowe ewakuacji, pierwszej pomocy oraz gaszenia ognia. Do tego przydatny jest również zestaw niezbędnych elementów do praktycznego przeprowadzenia szkolenia i w razie potrzeby użycia tego samego sprzętu w akcji. 

Co powinien zawierać Zestaw Do Ewakuacji

Zestaw ewakuacyjny powinien zawierać:

  • Megafon — ogłoszenie o zagrożeniu
  • Kamizelka — z napisek Koordynator Ewakuacji
  • Latarka — niezbędna przy zwarciu instalacji elektrycznej
  • Taśma ogrodzeniowa — do zabezpieczenia miejsca wypadku
  • Apteczka — do udzielenia pierwszej pomocy
  • Gaśnica pianowa 6 l ABF — szeroki zakres gaszenia, brak pyłu nie powoduje ryzyka paniki)
  • Szafa zabezpieczająca sprzęt — Z opisem EWAKUACJA z natychmiastowym intuicyjny dostępem.

Dlaczego koordynator ewakuacji jest konieczny?

W hybrydowym modelu pracy pracownicy rotują się między dniami spędzanymi w biurze a pracą zdalną. Może się zdarzyć, że wszyscy koordynatorzy ewakuacji będą pracować zdalnie w tym samym dniu. W razie pożaru lub innego zagrożenia brak koordynatora może prowadzić do chaosu i niebezpieczeństwa dla pracowników. Dlatego pracodawca musi zapewnić obecność koordynatora ewakuacji każdego dnia

Podsumowanie

Koordynator ewakuacji to kluczowa postać w każdej firmie, która musi być obecna każdego dnia w biurze. Pracodawcy powinni zadbać o odpowiednią organizację w razie zdarzeń kryzysowych.  Niezbędne jest szkolenie i sprzęt pracy na określoną grupę pracowników lub na kondygnację. Zapewnienie rodzaju i ilości sprzętu oraz szkolenia wykonuje Koordynator Ewakuacji. Najbardziej zaawansowane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo podczas ryzyka pożaru, wypadku, katastrofy lub skażenia terenu. Podjęte działania mają na celu udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację, gaszenie ognia, usuwanie toksycznych substancji. 
Do tego celu przygotowane są rozwiązania Mobilnych Zestawów Awaryjnych „Rescue ToGo”.

Służymy pomocą przy organizowaniu wyposażenia do ewakuacji.
Fireshop.pl  tel. 888444998