Strefy zagrożenia wybuchem – wszystko, co musisz wiedzieć o dyrektywie ATEX

Dyrektywa ATEX (ang. ATmosphères EXplosibles) to unijny akt prawny, który reguluje bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Określa ona wymagania dotyczące urządzeń, systemów i procedur bezpieczeństwa, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu pyłów lub gazów. 

Strefa zagrożenia wybuchem EX

Jakie są strefy zagrożenia wybuchem?

Dyrektywa ATEX definiuje trzy kategorie stref zagrożenia wybuchem dla gazów i par oraz trzy kategorie dla pyłów:

Strefy dla gazów i par:

  • Strefa 0: Atmosfera wybuchowa występuje stale, często lub przez długi okres czasu.
  • Strefa 1: Atmosfera wybuchowa może wystąpić sporadycznie.
  • Strefa 2: Atmosfera wybuchowa może wystąpić rzadko i krótkotrwale.

Strefy dla pyłów:

  • Strefa 20: Atmosfera wybuchowa pyłów występuje stale, często lub przez długi okres czasu.
  • Strefa 21: Atmosfera wybuchowa pyłów może wystąpić sporadycznie.
  • Strefa 22: Atmosfera wybuchowa pyłów może wystąpić rzadko i krótkotrwale.
Przykładowy znak strefy zagrożenia wybuchem

Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem muszą być wyraźnie oznaczone za pomocą odpowiednich znaków i etykiet zgodnych z dyrektywą ATEX. Oznakowanie musi zawierać informacje o kategorii strefy, rodzaju zagrożenia (gaz/pył) oraz temperaturze powierzchni.

Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem

Urządzenia używane w strefach zagrożonych wybuchem muszą być specjalnie zaprojektowane i skonstruowane, aby zminimalizować ryzyko wybuchu. Muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z dyrektywą ATEX.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem

Pracownicy, którzy pracują w strefach zagrożonych wybuchem, muszą odbyć odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Szkolenie to powinno obejmować m.in. znajomość dyrektywy ATEX, klasyfikację stref zagrożenia wybuchem, oznakowanie stref, zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz postępowanie w przypadku awarii.

Dyrektywa ATEX jest niezwykle ważnym dokumentem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Znajomość jej wymagań jest niezbędna dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w takich miejscach.

Dodatkowe informacje na temat dyrektywy ATEX można znaleźć na stronie unijnej: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex_en

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi znakami używanymi do przedstawienia strefy zagrożenia na fireshop.pl.


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA..

Źródła

  1. www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2022/01/matecconf_sesam2022_00046.pdf