Norma na gaśnice EN3, opis.

Według normy europejskiej EN-3, każda gaśnica powinna być wyposażona w zawór, który umożliwia zatrzymanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. Gaśnice zawierające więcej niż 3 kg środka gaśniczego powinny mieć wąż odpowiedniej długości. Wyłącznie gazy nierozprężne mogą być używane jako czynniki napędowe w gaśnicach. Powszechnie używany do napędu jest azot. Wyjątkiem jest gaśnica śniegowa zawierająca rozprężny dwutlenek węgla. Ale wtedy zbiornik testowany jest na 250bar, a zwór bezpieczeństwa uwolni nadmiar ciśnienia przy 190bar i temperaturze gazu powyżej 60oC.

Wprowadzono oznaczenia literowe, które ułatwiają orientację w gaśnicach i określają, jakiego rodzaju pożar można nimi gasić. Na przykład:
- A - do gaszenia pożarów ciał stałych, takich jak drewno, papier i guma,
- B - do gaszenia pożarów cieczy i stopionych substancji, takich jak benzyna i tworzywa sztuczne,
- C - do gaszenia pożarów gazów palnych, takich jak metan i propan,
- D - do gaszenia pożarów palnych metali, takich jak magnez i uran,

- F - do gaszenia pożarów łatwopalnych substancji gotujących, takich jak oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. Oznaczenia te na etykiecie są mało widoczne dlatego powinno się stosować dodatkowy znak z określenia rodzaju gaśnicy, typu kategorii gaśniczej i zaleceń bezpieczeństwa. Gaśnice są również podzielone ze względu na rodzaj środka gaśniczego, na przykład:
- P - proszkowa,
- WP - wodno-pianowa,
- S - śniegowa,
- H - halonowa (wycofana z użytku),
- W - wodna (obecnie produkowane gaśnice z symbolami "W" są gaśnicami pianowymi).

Średni czas działania gaśnic

zależy od ilości środka gaśniczego. Im więcej środka gaśniczego, tym dłużej trwa działanie gaśnicy. W budynkach i obiektach budowlanych najczęściej stosuje się gaśnice proszkowe głównie ze względu na ich cenę i uniwersalne zastosowanie. Decyduje o tym również zalecenie załączniku do Ustawy o Ochronie przeciwpożarowej o obowiązkowym stosowaniu min. 2kg (lub 3L) na 100m2. Z tego wynika że zastosowanie gaśnicy pianowej byłoby dwa razy droższe. Taniej nie zawsze oznacza lepiej. W tym przypadku 90% rynku to gaśnice proszkowe. Podczas używania gaśnicy proszkowej należy pamiętać o kilku zasadach. Należy podejść jak najbliżej źródła ognia i skierować strumień proszku bezpośrednio w źródło ognia (paliwo). W małych pomieszczeniach warto nosić aparat ochrony dróg oddechowych, ponieważ proszek może podrażniać drogi oddechowe, skórę i oczy. Nie należy gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem powyżej 1000V i unikać kierowania strumienia proszku w stronę ludzi.

Rodzaje gaśnic


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie zapisz się do newslettera.