Standardy i regulacje dotyczące instalacji hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne są kluczowym elementem bezpieczeństwa pożarowego, a ich instalacja jest regulowana przepisami prawnymi i normami technicznymi. Administratorzy budynków powinni wiedzieć, kiedy i gdzie należy je montować, aby zapewnić skuteczne i szybkie użycie w sytuacjach awaryjnych.

Podstawowe wymagania prawne dotyczące hydrantów wewnętrznych

 • Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.2010.109.719) wymaga montażu hydrantów w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych.
 • Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.0.1065 t.j. § 209) definiuje strefy pożarowe i konieczność rozmieszczenia hydrantów w każdej z nich.
 • Normy EN 671-1 określają wymagania konstrukcyjne i wydajnościowe dla hydrantów z wężami półsztywnymi.
 • Normy ISO wymagają, aby hydranty spełniały międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Procedury certyfikacji i zatwierdzenia hydrantów wewnętrznych

Certyfikacja hydrantów obejmuje:

 • Spełnienie norm: Hydranty muszą odpowiadać normom EN 671-1 oraz krajowym i międzynarodowym standardom.
 • Testy laboratoryjne: Badania wytrzymałości, wydajności hydraulicznej i odporności na korozję.
 • Dokumentacja techniczna: Producent dostarcza specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i wyniki testów.
 • Ocena zgodności: Akredytowana jednostka certyfikująca sprawdza wyniki testów i dokumentację, często przeprowadzając inspekcje zakładów produkcyjnych.

Po pomyślnym przejściu wszystkich testów jednostka certyfikująca wydaje certyfikat zgodności, który potwierdza spełnienie norm.

Specyficzne wymogi techniczne dla różnych typów budynków

 • Bloki mieszkalne: Hydranty muszą zapewniać dostęp do każdego punktu w budynku, z minimalnym ciśnieniem 2 bary i przepływem 1,5 m³/h.
 • Centra handlowe i biurowce: Hydranty na każdej kondygnacji, minimalne ciśnienie 2,5 bara i przepływ 2,5 m³/h.
 • Hale produkcyjne i magazyny: Hydranty z minimalnym ciśnieniem 3 bary i przepływem 3,6 m³/h.
 • Szkoły i szpitale: Hydranty w korytarzach, z minimalnym ciśnieniem 2,5 bara i przepływem 2 m³/h.
 • Obiekty kulturowe: Hydranty w miejscach łatwo dostępnych, minimalne ciśnienie 2,5 bara i przepływ 2 m³/h.
 • Parkingi podziemne: Hydranty na każdej kondygnacji, minimalne ciśnienie 3 bary i przepływ 2,5 m³/h.

Zapewnienie zgodności z normami

Regularne testy wydajności, kontrola stanu technicznego oraz aktualizacja wyposażenia są niezbędne, aby hydranty działały skutecznie i zgodnie z przepisami. Fireshop.pl oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym szeroki wybór hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.