Temat szkolenia: "Jak się pali to uciekać" 

Podczas szkolenia BHP pojawia się temat co robić na wypadek pożaru. Po obejrzeniu filmiku z gaszenia gaśnicą kontrolowanego pożaru można odczuć niedosyt. W głowie nasuwa się wtedy pytanie, w jaki sposób zostaniemy przeszkoleni jak gasić w praktyce, żeby mieć pojęcie realnego działania w zagrożeniu. Zadziwiające może być, że klasyczna odpowiedź na to pytanie to: JAK SIĘ PALI TO UCIEKAĆ.

Czyli ratuj się kto może.
Po poszukiwaniu informacji w internecie na temat tego, jakie lub czy w ogóle są szkolenia na wypadek pożaru. Oczywiście są i wykonują je firmy szkoleniowe z udziałem sprzętu zewnętrznego. Materiały wydawać się mogą idealne, ale nie każdego stać szkolenie z użyciem sprzętu robionego na zewnątrz w warunkach bezpiecznych, a gaszenie jest tylko symulacją prawdziwego pożaru. Należy więc trochę podratować sytuację niedoboru materiałów do szkolenia pracowników z zakresu ppoż.

Stworzyliśmy instrukcje z infografiką na tematy szkoleniowe:
- alarmowania i ewakuacji na wypadek pożaru,
- skrócone instrukcje alarmowania i ewakuacji np. do hotelu,
- instrukcja ogólna z zasadami postępowania, aby nie dopuścić do pożaru,
- gaszenia gaśnicą, dodatkowo osobno na każdy typ gaśnicy,
- gaszenia kocem gaśniczym człowieka lub innego ognia,
- gaszenia hydrantem osobno na dwa typy hydrantów,
- gaszenie tłuszczy w kuchni,
- mini instrukcje opisowe do każdego typu gaśnicy,
- organizacji ewakuacji i sposobu alarmowania.

Punkt Szkoleniowy Przeciwpożarowy

Gdyby każdy pracodawca mieścił te instrukcje obok hydrantu, gaśnicy i koca to przy niewielkiej pomocy BHP-owca można przeszkolić pracowników za pomocą tych instrukcji i demonstracji na sprzęcie. Poza tym każdy nowy pracownik mógłby być szybko przeszkolony podczas szkolenia wstępnego. Materiały do instrukcji można pobrać, wydrukować. Plansze z PCV 250x350mm z wydrukiem  można zakupić w sklepie.

Zakres szkoleń PPOŻ. powinien obejmować:

  • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych.
  • Obsługę sprzętu gaśniczego.
  • Procedury ewakuacyjne.
  • Znajomość substancji łatwopalnych i sposoby ich zabezpieczania.

Postępowanie w przypadku pożaru i pierwsza pomoc.
W myśl obowiązujących przepisów (https://fireshop.com.pl/blog/przepisy-i-wytyczne-dla-ochrony-przeciwpozarowej) każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i przygotowanie załogi do właściwego reagowania w przypadku pożaru.

Czy szkolenia PPOŻ. są wystarczająco efektywne?

Do osiągnięcia maksymalnej efektywności brakuje kilku szczegółów poza czystą teorią, która jest już osiągalna. Należy zadbać o realizm sytuacji:
- puścić przygotowane nagrania dźwiękowe: odgłosy paniki ludzi podczas pożaru, wycie syren, ogólny chaos związany z sytuacją,
- zgasić światła,
- podawać komendy przez megafon albo istniejący system nagłośnieniowy,
- zachować powagę,
- cały czas utrzymywać kontakt z osobami w sytuacji zagrożenia,
- udzielić pomocy poszkodowanym,
- mierzyć czas trwania ewakuacji,
- sprawdzać efektywność i poprawność wykonywanych działań.

Na koniec szkolenia można wystawić oceny na podstawie przeprowadzonych testów sprawdzających.

Kiedy polecenie  "Jak się pali to uciekać"
zamienimy na gotowość do poprawnego zachowania podczas zagrożenia pożarem, wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa ludzi, na ratunek dla mienia. Być może uratujemy w ten sposób czyjeś życie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność za ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry.


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..