Statystyki Pożarów i Czas Reakcji

Według statystyk średni czas przyjazdu straży pożarnej wynosi około 15 minut. W przypadku pożaru każda sekunda ma znaczenie, a przyczyną wielu z nich są zwarcia instalacji elektrycznej. Czas, jaki mamy od momentu powstania ognia do chwili, gdy staje się on niekontrolowany, jest krytyczny. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi i przeszkoleniu możemy znacząco wydłużyć ten czas, zwiększając szanse na opanowanie pożaru, zanim straż pożarna dotrze na miejsce.

Linia

Przyczyny Pożaru i Prewencja

Z definicji, pożar to niekontrolowany ogień. Zwarcie instalacji elektrycznej jest jedną z najczęstszych przyczyn jego zapalenia, jednak faktycznym problemem prowadzącym do rozwinięcia się pożaru jest brak odpowiedniego sprzętu detekcyjnego i gaśniczego oraz niewystarczające przeszkolenie personelu.


Analiza Zagrożeń i Plan Działania

Jak możemy zwiększyć szanse na powstrzymanie pożaru od momentu jego powstania do czasu, gdy straż pożarna przejmie kontrolę?


 • Analiza scenariuszy zagrożeń – Ocena możliwych sytuacji awaryjnych.
 • Opracowanie planu działania – Przygotowanie strategii na wypadek różnych zagrożeń.
 • Zgromadzenie odpowiedniego sprzętu – Wyposażenie w niezbędne narzędzia do walki z zagrożeniami.
 • Szkolenie personelu – Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników.
 • Przeprowadzenie realistycznych ćwiczeń – Regularne ćwiczenia z użyciem posiadanego sprzętu.

Jak Pogodzić Szkolenia BHP z Rzeczywistością

Często na szkoleniach BHP słyszymy formułkę: „jak się pali, to uciekać”. Choć to podejście jest zrozumiałe, to ignoruje możliwość wcześniejszego podjęcia działań gaśniczych, które mogą uratować cały zakład. Naszym rozwiązaniem jest organizacja punktu pożarowego i jednocześnie szkoleniowego.


Mobilne Zestawy Awaryjne

Nasze mobilne zestawy awaryjne są odpowiedzią na potrzebę szybkiego reagowania na różne zagrożenia. Zestawy te są uniwersalne, ale mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb firmy.


Przykładowy skład Mobilnego Zestawu Awaryjnego w zależności od rodzaju zagrożenia:

 • Ogień: Dwie gaśnice i dwa koce gaśnicze.
 • Skażenie: Zestaw ADR do usuwania substancji toksycznych.
 • Ratowanie człowieka: Apteczka, defibrylator, koc gaśniczy.
 • Zabezpieczenie miejsca: Taśma ostrzegawcza, tablica "Uwaga", megafon.
 • Instrukcje użytkowania: Szczegółowe wytyczne dotyczące uruchomienia i bezpiecznego użytkowania sprzętu.

Punkty Informacyjne i Szkoleniowe

Stworzenie punktu informacyjnego do szkoleń z Mobilnym Zestawem Awaryjnym pozwala na teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników, a w razie zagrożenia na skuteczne wykorzystanie zamontowanego na nim sprzętu. Zachęcamy do wyboru zestawu dostosowanego do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w otoczeniu.


Europejskie Standardy i Przeszkolenie Personelu

W Europie Zachodniej obowiązują standardy reagowania na zagrożenia, które obejmują nie tylko sprzęt, ale również wyznaczenie odpowiednio przeszkolonych osób na stanowiska takie jak:

 • Asystent do spraw ochrony przeciwpożarowej.
 • Asystent do spraw ewakuacji.
 • Asystent do spraw udzielania pierwszej pomocy.

Znaczenie Szybkiego Reagowania

Czas jest kluczowy zarówno przy ratowaniu ludzi, jak i przy gaszeniu pożaru w jego początkowej fazie. Mobilne Zestawy Awaryjne umożliwiają:


 • Natychmiastowe użycie sprzętu w dowolnym miejscu.
 • Skupienie różnego rodzaju sprzętu na mobilnej platformie.
 • Wykorzystanie kilku gaśnic i koców gaśniczych przez jedną osobę.
 • Zabezpieczenie terenu i powiadomienie o zagrożeniu.
 • Kierowanie ewakuacją i udzielanie pierwszej pomocy.

Podsumowanie

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu strategią bezpieczeństwa i wyposażeniu w mobilne zestawy awaryjne możemy znacząco zwiększyć szanse na opanowanie pożaru i innych zagrożeń. Sekundy na decyzję i podjęcie próby gaszenia mogą uratować cały obiekt, firmę, a nawet życie ludzi. Stworzenie punktu pożarowego i szkoleniowego to kluczowy krok w stronę realnego zabezpieczenia obiektu przed pożarami.


Zobacz nasze Mobilne Zestawy Awaryjne i zainwestuj w bezpieczeństwo swojej firmy już dziś.


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..