Znaki ewakuacyjne – jak je umieszczać, aby zapewnić bezpieczeństwo?

W tym artykule dowiesz się jak i gdzie umieszczać znaki ewakuacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi w sytuacjach zagrożenia.

Znaki ewakuacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi w sytuacjach zagrożenia. Wskazują drogę do wyjścia ewakuacyjnego i ułatwiają szybką i bezpieczną ewakuację budynku.

Jak i gdzie umieszczać znaki ewakuacyjne, aby spełniały one swoje zadanie i były zgodne z obowiązującymi przepisami.

 1. Rodzaje znaków ewakuacyjnych:
 • Znaki nakazu – informują o nakazie wykonania określonej czynności, np. "Zatrzymaj się" lub "Używaj schodów ewakuacyjnych".
 • Znaki zakazu – informują o zakazie wykonywania określonej czynności, np. "Nie używaj windy" lub "Nie blokuj drogi ewakuacyjnej".
 • Znaki ostrzegawcze – informują o zagrożeniu, np. "Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru" lub "Uwaga! Śliska nawierzchnia".
 • Znaki informacyjne – informują o drodze ewakuacyjnej, wyjściu ewakuacyjnym lub punkcie zbiórki, np. "Wyjście ewakuacyjne" lub "Zbiórka ewakuacyjna".
 1. Umiejscowienie znaków ewakuacyjnych:
 • Znaki powinny być umieszczone w widocznym miejscu, na wysokości 150-160 cm od podłogi (lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości co najmniej 180-200 cm).
 • Należy je umieścić na każdym skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, zwężeniu drogi ewakuacyjnej oraz w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.
 • W przypadku długich dróg ewakuacyjnych znaki należy umieszczać co 50-75 m.
 • Znaki powinny być dobrze oświetlone, tak aby były widoczne w każdych warunkach.

rozstawienie znaków na drodze ewakuacyjnej

 1. Oświetlenie znaków ewakuacyjnych:
 • Znaki ewakuacyjne powinny być oświetlone światłem dziennym lub sztucznym.
 • W przypadku zaniku zasilania należy zastosować znaki fotoluminescencyjne, które są widoczne w ciemnościach.
 1. Wymiary znaków ewakuacyjnych:
 • Wymiary znaków ewakuacyjnych zależą od odległości obserwacji.    
h- wysokość znaku l- odległość od znaku

Wzór wysokości znaku od odległości obserwacji
 • W szczególnych przypadkach, gdy widoczność znaku ewakuacyjnego jest zmniejszona, na przykład z odległego miejsca w hali lub długiego korytarza, konieczne jest rozmieszczenie znaków na specjalnych wysięgnikach. Te wysięgniki zmieniają kąt widzenia znaku, ustawiając go prostopadle do ściany. Dostępne są wysięgniki typu "L" z dwustronnym znakiem prostopadle do ściany lub wysięgniki typu "V" z dwustronnym znakiem pod kątem 60 stopni do ściany. Widoczność znaku jest kluczowa dla prawidłowego planowania ewakuacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule o rozmieszczeniu znaków. 
 • Szczegółowe zasady rozmieszczenia znaków wynikające z zaleceń technicznych, opierających się na przepisach, nie zawsze uwzględniają skrajne przypadki występujące w obiektach. Przykładem może być sytuacja, gdy mamy do czynienia z długim korytarzem (np. w hotelu), gdzie znak przymocowany bezpośrednio do ściany będzie widoczny, ale niekoniecznie czytelny dla osób szukających drogi ewakuacyjnej, co może z kolei spowodować nieskuteczność planu ewakuacyjnego. Innym przykładem może być hala produkcyjna lub widowiskowa, gdzie znaki będą widoczne z centrum hali, ale gorzej widoczne dla osób znajdujących się przy ścianie. W obydwu przypadkach należy rozważyć dobór wielkości znaku oraz jego wysokość. Informacje na temat wyboru odpowiedniego znaku w zależności od jego wysokości znajdziesz w tabeli "odległość od znaku" poniżej.
  Tabela odległość od znaku


 • Minimalna wysokość znaku od lini horyzontalnej wzroku to 5 cm, a maksymalna 80 cm.
 1. Dodatkowe wskazówki:
 • Stosować wyięgniki do znaków montowanych prostopadel do długiej ściany korytarza.
 • Należy regularnie kontrolować stan znaków ewakuacyjnych a szczególnie czas widoczności w ciemności. W razie potrzeby wymieniać je na nowe.
 • Znaki ewakuacyjne powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

CERTYFIKOWANE ZNAKI EWAKUACYJNE ZGODNE Z:

 • PN-92/N-01256/02 Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne
 • PN-EN ISO 7010 Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne
 • PN PN-97/N-01256/04 Fotoluminescencyjne znaki - techniczne środki przeciwpożarowe

ZGODNIE Z NORMĄ ISO 7010
OBOWIĄZUJĄ ZNAKI EWAKUACYJNE:

1. Podstawowe

podstawowe znaki ewakuacyjne ISO

Na podstawie znaków podstawowych tworzone sa wariatny oznakowania kierunkowego

Warianty oznakowania kierunkowego

Poza znakami kierunkowymi są znaki otwierania drzwi ewakuacyjnych:
znaki otwierania drzwi ewakuacyjnych

Dodatkowo w normie ISO obowiązują znaki ewakuacyjne

dodatkowe znaki w normie ISO

Aby dowiedzieć się więcej
Zachęcamy do zapoznania się z e-katalogami:
1. Montażu znaków sposoby i akcesoria
2. Katalog znaków
3. Szczegółowe wytwczne montażu znaków ewakuacyjnych CNBOP

Montaż znakówKatalog znakówNorma iso


Stosując się do powyższych wskazówek, możesz mieć pewność, że znaki ewakuacyjne w Twoim obiekcie będą umieszczone prawidłowo i skutecznie wskażą drogę do wyjścia ewakuacyjnego w sytuacji zagrożenia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze!

Dodatkowe źródła informacji:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne - Bezpieczeństwo pożarowe - Znaki ewakuacyjne

Autor:
Paweł Badowski 
Fireshop.pl 
2024 R

Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..